Ni når oss på Telefon
0456-131 00

Facebook
Kvinnojouren Embla

Vårt Bankgiro nr
105-7389 (anges vid gåva)


Vårt Swish nr

123 152 0428


E-post
info@kvinnojourenembla.se

Vd sommar och storhelger så som jul, nyår, påsk, mm kan vi vara begränsade med att kunna svara i telefonen men det går bra att tala in ett meddelande och vi ringer upp så fort vi kan.

Vi är en ideell organisation och ställer upp så gott vi kan.
Du kan alltid få hjälp via socialtjänsten 0456-81 63 00 eller polisen 114 14. Ring alltid 112 vid akuta ärenden!

Behöver Du någon att prata med?
Tveka inte att kontakta oss.